Kategorije

Proizvođači

Monitoring D.o.o.

Bilten

OPŠTI USLOVI
Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje kompanija Spectra Security AT d.o.o. (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice shop.spectra-security.com definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice shop.spectra-security.com, korisnička prava i poslovni odnos između prodavca i kupca, odnosno korisnika.
Internet prodavnica shop.spectra-security.com, kojom upravlja kompanija Spectra Security AT d.o.o, je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Korisnik je osoba koja koristi ovaj sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici shop.spectra-security.com. 
Odnos Internet prodavnice shop.spectra-security.com i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice shop.spectra-security.com. Korisnik može da realizuje kupovinu, odnosno porudžbu, samo putem korisničkog imena i lozinke, koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku. U slučaju da ste zaboravili lozinku na vaš zahtev, dobićete novu putem svoje elektronske adrese. Korisnik je dužan da vodi računa da je njegovo korisničko ime i lozinka dostupna i poznata samo njemu i da je koristi samo on.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

KUPOVINOM PROIZVODA I KORIŠĆENJE WEB SAJTA SHOP.SPECTRA-SECURITY.COM KUPAC PRIHVATA OPŠTE USLOVE POSLOVANJA.

Samim korišćenjem neke naše usluge, kao i kupovinom proizvoda na ovoj stranici vi automatski prihvatate naše uslove poslovanja i saglasni ste da ih poštujete.

U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti molimo vas da ne koristite ove stranice.

Web sajt je vlasništvo kompanije Spectra Security AT d.o.o. i kompanija kao vlasnik sajta zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.

PLAĆANJE ROBE SE MOŽE VRŠITI POUZEĆEM
Plaćanje pouzećem 
Kod plaćanja pouzećem narudžbu plaćate prilikom isporuke robe. Kod kurirske službe obezbedili smo Vam plaćanje gotovinom ili čekovima.

 

CENE

Sve cene proizvoda u Internet prodavnici shop.spectra-security.com su iskazane u srpskoj nacionalnoj valuti, dinarima sa uključenim PDV-om.

Kompanija Spectra Security AT d.o.o. zadržaava pravo da promeni cene koje su vidljive na web adresi shop.spectra-security.com bez prethodnog obaveštavanja.

Uprkos značajnim naporima da se obezbede ažurni i tačni podaci, moguće je da se potkrade neispravna cena. U tom slučaju, kao i u slučaju da se cena promeni tokom izdavanja porudžbine, prodavac će kupcu omogućiti da odustane od kupovine i ponuditi mu drugo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

U cenu nisu uračunati troškovi dostave koji se dodatno naplaćuju.

 

GARANCIJA 
Spectra Security AT d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.

Svi električni aparati kupljeni u Internet prodavnici shop.spectra-security.com imaju garanciju 12 meseci.

Garantni list i uputstvo o korišćenju proizvoda isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva garantni list i račun i originalnu ambalažu do kraja isteka garantnog roka. Garantni list i račun jedini su dokumenti sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove

  • nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu
  • popravke od strane neovlašćenih lica
  • ugradnja neorginalnih rezervnih delova
  • oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja
  • oštećenja nastala zbog mehaničkog udarca od strane kupca ili treće osobe
  • nepravilne ugradnje.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja (pročitati način isporuke).

Garancija ne važi za potrošni material, baterije, sijalice, sprejeve, adaptere, kablove, i slično.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.

RASKID UGOVORA, PRAVO NA OTKAZIVANJE KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) radnih dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje da teče od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora da obavesti prodavca o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Kupac popunjava obrazac za raskid ugovora  i šalje ga elektronskom poštom na office@spectra-security.com.

Narudžba se smatra otkazanom kada prodavac primi pismeno obaveštenje.

U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti robu prodavcu u roku od 10 dana. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim delovima, neoštećen, nekorišćen i potpuno ispravan uz priloženu kopiju računa.

Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravke ili prepravke, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slučaju, kupac šalje proizvod u servis, isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Nakon utvrđivanja da je proizvod vraćen u istom stanju kako je i poslat tj. prodat (neoštećen, nekorišćen, ispravan i proizvod i ambalaža), vrši se popravka, zamena, zamena uz doplatu za neki drugi proizvod ili povrat novca kupcu.


Kontaktirajte nas

Naš telefon je dostupan 24/7